fbpx

D? dang vui v? trong vung lan c?n c?a tr?m Kamifukuoka Thong tin ban th?i gian c?a h?i tr??ng Khong co thong tin v? quan r??u, c?a hang ?n nhanh ho?c c?a hang ti?n l?i chu?i c?a hang theo gi? l??ng 1,000 yen ~ #M?ilamvi?c

5.0

Ng??i Nh?t】 【Ti?ng anh】 【Trung Qu?c】 【Ng??i vi?t nam

Hay ?? t?n h??ng cu?c s?ng cong vi?c ban th?i gian.

T? ti?n l??ng theo gi? tren 1.000 yen?

T?i thanh ph? Fujimino ? ??a ph??ng, m?t nha hang th?t n??ng b?ng hooc-t? 18 n?m tu?i, m?t cong vi?c tuy?n d?ng ban th?i gian ph? bi?n!♪

 

B?i vi ? nha d? dang, ? hormone maruwa,
Chung toi ?ang tim ki?m nhan vien ♪

 

L? nh?n con nuoi 5000 yen! ♪ (??i v?i trang web nay ch?, chung toi s? cung c?p cho b?n 5000 yen ti?n m?t t?i th?i ?i?m ch?p nh?n nay ???c quy?t ??nh)

 

N?u khong co gi vui thi no s? khong keo dai! ♪

★Toi ngh? r?ng ch?i va byte ?ang lam vi?c ch?m ch? la t?t! Toi mu?n c? v? cho nh?ng ng??i lam vi?c ch?m ch?!

 

★B?i vi no khong ph?i la b?n r?n nh? m?t quan r??u ho?c m?t c?a hang ti?n l?i, no khong ph?i la m?t byte kitsui ho?c m?t Tribai.

 

★Khong co h??ng d?n s? d?ng ho?c ?ao t?o kho kh?n, nh? b?t c? ai la thi?u kinh nghi?m luc ??u, hay ?? toi lam quen v?i no d?n d?n va nh?.

 

★K? t? khi may r?a chen ?a ???c cai ??t, r?c r?i r?a bat ??a vv la khong co s?n.

 

★Vi ?o la m?t khach hang th??ng xuyen va la ng??i thu hut rong, nen khong co s? phan ph?i c?a t? r?i, h?n ng?ch ho?c ti?n ph?t.

 

★Ng??i qu?n ly c?a hang la nh? nhang, vi v?y toi co th? noi v? b?t c? ?i?u gi va toi la m?t nhan vien ban th?i gian khong co m?i quan h? ??c bi?t nao trong quan h? con ng??i.

 

★Khac, co r?t nhi?u thanh tich khong ???c tim th?y trong izakaya, th?c ?n nhanh ho?c chu?i c?a hang ti?n l?i ma khong th? mo t? ???c ♪

 

 

Toi mu?n c? v? cho nh?ng ng??i lam vi?c ch?m ch?!♪

〈 ??ng trong m?i t?p chi thong tin vi?c lam (Townwork, LINE byte vv.) 〉

Toi ??ng y v?i lu?t khuy?n khich thanh cong c?a N?.

Toi ?ang tai tr? cho ?y ban xoa b? ?en.

 

 

※1000 yen – 1.250 yen ?u ?ai (chuy?n ti?n m?t thay vi chuy?n kho?n)

※4 phut ?i b? t? l?i ra phia ?ong c?a ga Kamifukuoka.

※4 ??n 5 gi? m?t ngay t? 18 gi?. 2 ngay m?t tu?n ~.

※Toc vang ・ toc nau la ch?p nh?n ???c, x? bong tai ・ mong tay ok. Qu?n ao t? do.

※Nhan vien than thi?n, nhi?u ph? n? d?u dang va khach hang ?n m?c l?ch s?, co th? lam vi?c m?t cach an toan va tho?i mai, vi v?y ph? n? ?ang ho?t ??ng trong h?i tr??ng va tham gia san!

 

 

 

091022_2252~01

 

 

【M?c l??ng】
・Hang gi? 1.000 yen ~ 1,250 yen ?u ?ai (giao ti?n m?t, khong chuy?n kho?n).

・Th?i gian dung th? 1 thang co s?n (l??ng gi? 900 yen) Co th? thanh toan hang tu?n.

※Ngoai ra, v?i gi?i th??ng cong s?c va gi?i th??ng y t??ng, co m?t kho?n ti?n th??ng t? 5.000 yen ??n 10.000 yen m?t thang.

 

【Ngay gi?】
・4 ??n 5 gi? t? kho?ng 18 gi?.

・2 ngay m?t tu?n ~ OK. (?ong c?a vao cac ngay th? Hai)

※Chung toi s? th??ng l??ng ngay va gi? thu?n ti?n, chung toi s? quy?t ??nh.

 

【Lo?i nganh cong nghi?p】
・Nhan vien c?a hang c?a c?a hang hoocmon hoocmon “Hormone Maruwa” ph? bi?n ? khu v?c ??a ph??ng.

・Chung toi l?ng nghe ??n ??t hang c?a b?n, lam ?? u?ng nh? bia t??i, va mang theo cac mon ?n c?a b?n.

 

【Trinh ?? chuyen mon】
・16 tu?i~ (h?c sinh trung h?c, sinh vien ??c bi?t, sinh vien ??i h?c, nhan vien ban th?i gian, v.v …)

・Ng??i kh?e m?nh va ro rang. (Nh?ng ng??i thi?u kinh nghi?m c?ng ???c chao ?on)

・Nh?ng ng??i ngh? r?ng toi may m?n.

・Toc vang ・ toc nau la ch?p nh?n ???c, x? bong tai ・ mong tay ok. Qu?n ao t? do.

 

【Khac】
・Khong co ?ao t?o va h??ng d?n kho kh?n va phi?n ha ♪ Toi s? nh? t?ng chut t?ng ngay m?t khi toi quen thu?c v?i no.

・Khong co nha phan ph?i nao ?? h?n ng?ch ho?c ph?t ti?n.

・Hormone Maruwa yeu m?n m?i lien h? gi?a con ng??i va con ng??i, do ?o, no la m?t c?a hang n?i co gia tr? nhan vien va nhan vien.

・Chi phi v?n chuy?n ・ V?i b?a ?n ・ Co s?n ??ng ph?c.

 

【S? ng??i】
・2 ng??i.

 

【Ng??i cao nien c?a gi?ng noi】
・Gi?ng c?a ng??i cao nien c?a toi「? ?ay」

 

【??a ?i?m】
・Hormone Maruwa Kamifukuoka C?a hang chinh

・4 phut ?i b? t? l?i ra phia ?ong c?a Tobu Tojo Line “Kamifukuoka Station”

・3-6-7 Kamifukuoka Fujimino, Saitama ken

※?o la tr??c khi Saitama treo ngan hang tin d?ng.B?n ??

 

 

 

 

※Xin vui long thong bao cho chung toi v? ngay ph?ng v?n qua ?i?n tho?i ho?c m?u ??n, va mang h? s? c?a b?n.

 

M?u ??n ??ng ky (ENTRY) co s?n 24 gi?.

 

 

?ng d?ng qua ?i?n tho?i la t? 17:30 ??n 23:00 tr? th? hai ?? tuy?n d?ng.

? ? S? ?i?n tho?i 049-269-6100

 

QR code

 

 

Copyright (C) 上福岡アルバイト All Rights Reserved.


タイトルとURLをコピーしました